Giải bài tập

Giải bài 48, 49, 50 trang 46 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 45 bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 48: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng…

Bài 48 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

(2x3 – 2x + 1) – (3x2 + 4x – 1) = ?

Bạn đang xem: Giải bài 48, 49, 50 trang 46 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải:

(2x3 – 2x + 1) – (3x2 + 4x – 1) = 2x3 – 3x2 – 6x + 2.

Vậy chọn đa thức thứ hai.


Bài 49 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

M = x– 2xy + 5x2 – 1

N = x2y2 – y2 + 5x2 – 3x2y +  5.

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Hướng dẫn giải:

a) Đa thức M = x– 2xy + 5x2 – 1 = 6x– 2xy – 1 có bậc 2.

Đa thức N = x2y2 – y2 + 5x2 – 3x2y +  5 có bậc 4.

b) N + M = x2y2 – y2 + 11x2 – 3x2y + 4 – 2xy

N – M = x2y2 – y2 – x2 – 3x2y + 2xy + 6.


Bài 50 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Cho các đa thức:

N = 15y3 + 5y2 – y5 – 5y2 – 4y3 – 2y

M = y2 + y3 -3y + 1 – y2 + y5 –  y3 + 7y5.

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Hướng dẫn giải:

a) Thu gọn các đa thức:

N = 15y3 + 5y2 – y5 – 5y2 – 4y3 – 2y = -y5 + 11y3 – 2y

M = y2 + y3 -3y + 1 – y2 + y5 –  y3 + 7y= 8y5 – 3y + 1.

b) N + M = -y5 + 11y3 – 2y + 8y5 – 3y + 1

             = 7y5 + 11y3 – 5y + 1

N – M = -y5 + 11y3 – 2y – 8y5 + 3y – 1= -9y+ 11y3 + y – 1.

Trường THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://c3lehongphonghp.edu.vn - Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://c3lehongphonghp.edu.vn/giai-bai-48-49-50-trang-46-sgk-toan-7/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button