Giải bài tập

Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2

Giải bài tập trang 49 bài 2 Đồ thị của hàm số bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 11: Cho hàm số …

Câu 11 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số \(y = a{x^2}\)

a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng \(y =  – 2x + 3\) tại điểm A có hoành độ bằng 1.

Bạn đang xem: Giải bài 11, 12, 13 trang 49 SBT Toán 9 tập 2

b) Vẽ đồ thị của hàm số \(y =  – 2x + 3\) và của hàm số \(y = a{x^2}\) với giá trị của a vừa tìm được trong câu a trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

c) Nhờ đồ thị xác định tọa độ của giao điểm thứ hai của hai đồ thị vừa vẽ trong câu b.

Giải

a) Điểm A thuộc đồ thị hàm số \(y =  – 2x + 3\) nên tọa độ của A nghiệm đúng phương trình đường thẳng: \(y =  – 2.1 + 3 = 1\) điểm A (1; 1)

Điểm A (1; 1) thuộc đồ thị hàm số \(y = a{x^2}\) nên tọa độ của điểm A nghiệm đúng phương trình hàm số: \(1 = a{.1^2} \Leftrightarrow a = 1\)

Hàm số đã cho: \(y = {x^2}\)

b) Vẽ đồ thị hàm số: \(y = {x^2}\)

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = {x^2}\)

9

4

1

0

1

4

9

Vẽ đồ thị \(y =  – 2x + 3\)

Cho \(x = 0 \Rightarrow y = 3\) B (0; 3)

                                       A (1; 1)

c) Giao điểm thứ hai A’ của đường thẳng và parabol có hoành độ x = -3; tung độ y = 9 A’ (-3; 9)

 


Câu 12 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số \(y = {3 \over 4}{x^2}\)

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng -2. Bằng đồ thị, tìm tung độ của A.

c) Tìm trên đồ thị các điểm có tung độ bằng 4. Tính gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) hoành độ của những điểm này bằng hai cách:

– Ước lượng trên đồ thị;

– Tính theo công thức \(y = {3 \over 4}{x^2}\)

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = {3 \over 4}{x^2}\)

x

-2

-1

0

1

3

\(y = {3 \over 4}{x^2}\)

3

\({3 \over 4}\)

0

\({3 \over 4}\)

2

b) Từ điểm x = -2 kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt đồ thị tại A.

Từ A kẻ đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm có tung độ y = 3; A (-2; 3)

c) Từ điểm có tung độ y = 4 kẻ đường thẳng song song với trục hoành cắt đồ thị tại B và B’ là điểm có tung độ y = 4.

Từ B và B’ kẻ đường thẳng song song với trục tung cắt trục hoành tại điểm có hoành độ \(x \approx  – 2;x \approx 2\)

Thay y = 4 ta có: \(4 = {3 \over 4}{x^2} \Leftrightarrow {x^2} = {{16} \over 3} \Leftrightarrow x =  \pm {{4\sqrt 3 } \over 3} \approx  \pm 2,3\)

 


Câu 13 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  – 1,5{x^2}\)

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Không làm tính, dùng đồ thị để so sánh f(-1,5) và f(-0,5), f(0,75) và f(1,5).

c) Dùng đồ thị, tìm những giá trị thích hợp điền vào các chỗ (…):

Khi  thì… ≤ y ≤ …

Khi -2 ≤ x ≤ 0 thì …≤ y ≤ …

Khi -2 ≤ x ≤ 1 thì … ≤ y ≤ …

Giải

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right) =  – 1,5{x^2}\)

x

-2

-1

0

1

2

\(y = f\left( x \right) =  – 1,5{x^2}\)

-6

-1,5

0

-1,5

-6

b) Hàm số \(y =  – 1,5{x^2}\)

\(a =  – 1,5 < 0\)

Hàm số đồng biến trong x < 0, nghịch biến trong \(x > 0 \Rightarrow f\left( { – 1,5} \right) < f\left( { - 0,5} \right)\)

\(f\left( {0,75} \right) > f\left( {1,5} \right)\)

c) Khi \(1 \le x \le 2\) thì -6  ≤ y ≤ -1,5

Khi -2 ≤ x ≤ 0 thì -6 ≤ y ≤ 0

Khi -2 ≤ x ≤ 1 thì -6 ≤ y ≤ 0

Trường THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://c3lehongphonghp.edu.vn - Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://c3lehongphonghp.edu.vn/giai-bai-11-12-13-trang-49-sbt-toan-9-tap-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button